Onderwijs

ONDERWIJSINSPECTIE
 
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
Internet: www.onderwijsinspectie.nl
* vragen over onderwijs: tel. 0800-8051
* centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)

 

STUDIEFINANCIERING
 
Dienst Uitvoering Onderwijs, Servicekantoor Eindhoven
Clausplein 6, 5611 XP Eindhoven
tel. 050-5997755
internet: www.duo.nl

 

SCHOOLBESTUREN
 
RBOB De Kempen      SKOZOK                      
Provinciale weg 74, p/a Besturenbureau Kempenland
55503 HJ Veldhoven Pastoor Jansenplein 2
e-mail: info@rbobdekempen.nl 5504 BS Eindhoven
internet: www.rbobdekempen.nl tel. 040-2531201
  e-mail: info@skozok.nl
  internet: www.skozok.nl

 

VOORTGEZET ONDERWIJS
 
  Scholengemeenschap Were DI
  Merendreef 1
  Postbus 256, 5550 AG Valkenswaard
  tel. 040-2074700
  e-mail: info@sgweredi.nl
  internet: www.sgweredi.nl

 

VOLWASSENENEDUCATIE
 
Ster College, ROC Eindhoven
Frankrijkstraat 101, 5622 AE Eindhoven
tel. 040-2695800
e-mail: secretariaatsc@roceindhoven.nl
internet: www.roceindhoven.nl

 

VAKOPLEIDING EN CURSUSSEN
 
Seniorweb Valkenswaard Volksuniversiteit De Draaikolk
Sec. R. Galema De Hofnar 16
Bosbeslaan 16 5554 DA Valkenswaard
5552 ES Valkenswaard tel.040-2013840
e-mail: rien.galema@onsbrabantnet.nl e-mail: vuvalk@draaikolk.nl
internet: www.valkenswaard.seniorweb.nl internet: www.draaikolk.nl

 

SPECIAAL ONDERWIJS
 
SBO DE Zonnewijzer
Haagstraat 136, 5552 HP Vakenswaard, tel. 040-2018185
e-mail: directiebodezonnewijzer@skozok.nl
internet: www.sbodezonnewijzer.nl

 

ONDERWIJSONDERSTEUNENDE INSTELLINGEN
 

Leerhulp in Basis- en Voortgezet Onderwijs

Giralis Groep de Kempen                   
Judocus Smitsstraat 14 Eikenburg 2, Eersel
5554 TB Valkenswaard Postbus 3430,
tel. 040-2044934 5203 DK  's-Hertogenbosch
e-mail: lyabeijer@hetnet.nl tel. 0497-515224
internet: www.beijerleerhulp.nl e-mail: info@giralisgroep.nl
  internet: www.giralisgroep.nl

 

Baevo